Södra Råda 1641
Linhult: Anders Bengtsson
Olof Olofsson - gammal
Runnäs, Södra: Gissle Nilsson
Lars Bengtsson
Runnäs, Norra: Tore Bengtsson
Nils Halvardsson - gammal
Hjälmkärr: Olof Nilsson
Jon Torvaldsson
Backa, Norra: Gäler Andersson
Sven Olofsson
Backa, Södra: Jon Nilsson
Torp, Norra: Sven Jönsson
Erik Svensson
Nils Larsson
Nils Olofsson - gammal
Torp, Södra: Bengt Björnsson
Gäler Filipsson
Rud: Sven Eriksson
Nils Hansson
Bratteberg: Lars Östensson
By, Östra: Tore Andersson
Olof Andersson
By, Västra: Tol Jönsson
Henning Nilsson
Vattneberg: Sven Nilsson
Hans Jogersson
Lars ("Laritz") Nilsson
Västanmosse: Erik Jonsson
Edsgården: Björn Gertsson
Djupdalen: Nils Gertsson
Kronokärr: Bengt Olofsson
Eketorp: Nils Nilsson
Hjulstanäs: Lars ("Lasse") Folkesson - tegelslagare
Tol Larsson ("Laritzson") - skytte
Prästgården: Tore Bengtsson
Olaus Thomae - pastor
Kärr: Folke Larsson - dijken(?)
Runnästorp: Nils Tolsson - gammal
Rustningstorp: Bengt Nilsson - gammal
Årås, Stora (fr.): Anders Larsson ("Laritzson")
(Äg: V. Fru Karin till Fånö) Per Andersson - son
Per Nilsson
Årås, Lilla (fr.): Gulbrand Björnsson  - "i Amne härad"
(Äg: V. Fru Karin till Fånö) Jöns Björnsson  - "i Amne härad"
Åråstorp (fr.): Jon Persson
(Äg: V. Fru Karin till Fånö) Olof Bengtsson
Marviken (fr.): Olof Persson
(Äg: V. Fru Karin till Fånö) Anders Olofsson
Hedkärren (fr.): Erik Andersson
(Äg: V. Fru Karin till Fånö)
Tranhalsen (fr.): Håkan Anstensson
(Äg: V. Fru Karin till Fånö) Gäler Håkansson
Långås (fr.): Bengt Bengtsson
(Äg: V. Fru Karin till Fånö)
Lökstad (fr.): Ingevald Jonsson
(Äg: V. Fru Karin till Fånö) Ingevald Nilsson
Jöns Judesson(?)
Jon Persson - gammal
Lökstatorp (fr.): Per Persson - gammal
(Äg: V. Fru Karin till Fånö?)
Tomten (fr.): Per Persson
(Äg: h. Carl Carlsson)
Knekterud (fr.): Sven Sigfridsson
(Äg: h. Carl Carlsson)
Viken (fr.) Måns Olofsson
(Äg: h. Carl Carlsson) Bengt Persson