Äg / Till Gård mt Befattning Kommentar
Södra Råda 1665 / 1667
2) fr 1 Backa, Norra: Gälar Andersson
Nils Svensson
2) fr 1 Backa, Södra: Hindrik Svensson
Jon Nilsson
1) fr 1 Bratteberg: Lars Östensson
Olof Östensson
1) fr 1 By, Västra: Sven Persson  rotemästare
Jöns Jonsson
1) fr 1 By, Östra: Sigfrid Svensson
Olof Persson 
Måns Nilsson dräng
1) fr 1/8 Djupdalen: Olof Andersson
1) fr 1/4 Edsgården: Lars Hemmingsson
3) fr 1 Eketorp, Västra: Erik Bengtsson fogde fritt
Inf 1 Eketorp, Östra: "Capitein" Warther kapten fritt
3) fr 1/4 Hedkärren: Anders Månsson fritt "under rå och rör"
1) fr 1 Hjälmkärr: Gustaf Haraldsson
Nils Gustafsson dräng
Olof Nilsson
Per Jonsson
Per Olofsson
4) fr 1/4 Knekterud: Olof Svensson
1) fr 1/4 Kronokärr: Erik Svensson
3) fr 1 Kärr: Bengt Håkansson fogde fritt
1) fr 1 Linhult: Bengt Olofsson
Bengt Bengtsson dräng
Anders Bengtsson
3) fr 1/4 Långås: Björn Bengtsson fritt "under rå och rör"
3) fr 1 Lökstad: Ingevald Jonsson länsman fritt
Jon Nilsson
Jöns Bengtsson
5) fr 1/4 Lökstatorp: Erik Persson  fiskare fritt
Hans Elofsson dräng?
3) fr 1 Marviken: Erik Persson  fritt "under rå och rör"
1) fr 1/4 Nolby: Erik Folkesson
2) fr 1 Prästgården: Erik Nilsson
Bengt Gulbrandsson
1) fr 1 Rud: Olof Svensson
Lars Anstensson
1) fr 1 Runnäs, Norra: Tore Bengtsson
Bengt Andersson
1) fr 1 Runnäs, Södra: Olof Nilsson
Nils Gisslesson
1) fr 1/4 Runnästorp: Olof Nilsson
1) fr 1/4 Rustningstorp: Olof Persson 
3) fr 1/4 Tomten: Per Olofsson fritt "under rå och rör"
1) fr 1 Torp, Norra: Olof Hemmingsson dräng
Sven Anstensson
Sven Svensson
1) fr 1 Torp, Södra: Lars Gällarsson
3) fr 1/4 Tranehalsen: Olof Gulbrandsson fritt "under rå och rör"
1) fr 1 Vattneberg: Olof Larsson rättare fritt
Bengt Nilsson
Bengt Larsson
Jöns Nilsson
6) fr 1 Viken: Erik Bengtsson
Nils "smålänning"
1) fr 1/2 Västanmosse: Anders Jogarsson
Hans Jogarsson
3) fr 1 Årås: - sätesgård fritt
3) fr 1/4 Åråstorp: Olof Bengtsson fritt "under rå och rör"
Björn Olofsson
Ägare (fr = frälset - år 1667):
1) Salig Hovmarskalk Wilhelm Taube
2) Otto von Stedingk
3) Hindrik Horn
4) Knut Liliehöök
5) Harald Posse
6) Fru Gyrel Bååt
Tilldelning (skatte och krono - år 1665):
Inf = Infanterihemman