sve_over_80

 

Skattelängder 1503 och 1540
http://idahlgen.scienceontheweb.net/skatt15031540/index.htm

 

Hjonelagslängden 1610
http://idahlgen.scienceontheweb.net/hjonelagen1610/index.html

 
 

Skattelängder för värmländska socknar (S) på 1620-talet
http://idahlgen.scienceontheweb.net/mantal1622/index.html

 
 

Mantalslängden 1641
http://idahlgen.scienceontheweb.net/mantal1641/index.html
 
 
Skattelängder 1665 / 1667
http://idahlgen.scienceontheweb.net/rote1665/index.htm


 
 

Gillbergas vigda 1688 - 1860
http://idahlgen.scienceontheweb.net/gillvigda/index.html
 
 

Torpen i Gillberga (S)
http://idahlgen.scienceontheweb.net/gilltorpen/index.htm
 
 

Långseruds vigda 1693 - 1860
http://idahlgen.scienceontheweb.net/longserud/index.html
 
 

Gillbergs härad (S) 1653 - 1720
http://idahlgen.scienceontheweb.net/gillherad/index.htm

 
 

Mina anor... mest Värmland
http://idahlgen.scienceontheweb.net/idahlgen/index.html

Uppdaterad 1 oktober 2013

 
 

Äldre värmländska naturnamn
http://idahlgen.scienceontheweb.net/naturnamn/index.htm
 
 
Äldre värmländska ortnamn
http://idahlgen.scienceontheweb.net/wermorter/index.htm
 
 
Hermelins Värmlandskarta ...
http://idahlgen.scienceontheweb.net/Hermelinweb/index.htm

Ingvar Dahl 2001 - 2012
svingda@gmail.com

Räknaren startad 19 okt 2003